Showing 1–20 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش 20 28 36

زیتون سبز اسلایس محسن 700 گرمی

۱۶,۸۰۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان

زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۴,۴۳۸ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۱۸,۵۰۰ تومان ۱۶,۱۸۸ تومان

زیتون شور ایرانی بدر 4200 گرمی

۷۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۳۷۵ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۶,۹۱۵ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۶۰ تومان

زیتون شور مجید 670 گرمی

۱۹,۲۰۰ تومان ۱۸,۲۴۰ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۱۷,۹۰۰ تومان ۱۷,۰۰۵ تومان

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۴۰ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰,۷۳۵ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۱۳,۹۰۰ تومان ۱۳,۲۰۵ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۱۹,۹۹۵ تومان ۱۸,۹۹۵ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 280 گرمی

۷,۰۰۰ تومان ۶,۴۷۵ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۹,۰۶۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 500 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۰۵۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۳۰,۸۰۰ تومان ۲۷,۷۲۰ تومان

زیتون کنسروی بی هسته ایرانی شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۳۵,۷۰۰ تومان ۳۲,۱۳۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۱,۳۴۰ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۳۰ تومان